Kjøp, salg og utleie av næringseiendom

Meglerhuset Lea & Partnere bistår også næringskunder med salg/leie og taksering.

Vi takserer både små og store næringseiendommer i hele distriktet.

Kontakt Truls Lea på tlf. 901 28 086 / truls@meglerlea.no

Meglerhuset Lea & Partnere kan også bistå med transaksjoner, leieavtaler m.m.