Salhusvegen - Stor eiendom på vel 6 mål regulert for boligformål midt i byens mest attraktive villastrøk - Nydelig utsikt!

Visning: Kontakt megler

Informasjon

Fakta om tomten

Tomteareal
6172 m²
Type
Eiet tomt

Standard

I kjelleretasjen er betydelig fuktgjennomgang dels i yttervegger og dels i gulv. Treverket i kjelleretasjen, i innvendige vegger og i etasjeskiller/ taket, er angrepet av borebiller/ mått. Innvendig takhøyde i kjelleretasjen er ca 2,50 meter.
Begge boligetasjene har for en del år siden vært gjenstand for oppussing, men standarden står godt tilbake i forhold til vanlig boligstandard i dag. Ny eier som eventuelt ønsker å beholde boligen må være ekstra grundig ved sin besiktigelse.
Ut fra dagens standard ser selger at søknad om riving og oppføring av ny bolig kan være aktuelt, enten alene på denne tomten for bedre utnyttelse eller som del av en samlet utbygging av både bnr. 2 og 1167.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger har arvet eiendommen og ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet,
og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig

Adkomst

Vestvendt tomt med attraktiv beliggenhet i etablert villaområde bestående av eldre og nyere bebyggelse. Eiendommen strekker seg fra Salhusvegen i vest og østover opp på en naturlig høyde i terrenget med fantastisk utsikt over Karmsundet og byen. Fra eiendommen er det gangavstand til hele sentrumsbebyggelsen. Eiendommen har adkomst via privat veg fra Salhusvegen.

Eiendommen består av gnr. 33, bnr. 2 og 1167 og selges samlet. Bnr. 1167 m/bolighuset er registrert med 979 kvm. Det ubebygde tomtearealet gnr. 33, bnr. 2 som er restarealet på hovedbruket er registrert med et areal på 5.193,7 kvm. Begge er inntegnet på vedlagte kartutsnitt.

Det er adkomst til eiendommene fra Salhusvegen. På sydsiden av de to boligeiendommene Salhusvegen 37 og 39 har bnr. 2 eiendomsgrense helt ut til fortauet i Salhusvegen.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Samtidig må avklares fordeling av kjøpesummen mellom bnr. 2 og 1167. Med mindre annet er angitt i budet vil det av hensyn til beregning av dokumentavgiften bli lagt til grunn at verdien av bnr. 2 og bnr. 1167 er henholdsvis 75 og 25 % av samlet kjøpesum.

Byggemåte

Bolig oppført i to etasjer med kjeller og loft. Boligen er i kommunen registrert som enebolig, men er i dag innredet med to leiligheter – en i hver etasje.
Boligen er oppført i trekonstruksjoner (pløyd plank), er utvendig bordkledd og innvendig platet, men antas ellers uisolert. Vinduer har dels eldre isolerglass. Taket er tekket med naturskifer.

Reguleringsplan

Ifølge gjeldende kommuneplan ligger eiendommene i område som i sin helhet er utlagt til Boligformål.

Regulering: Det foreligger ingen ny reguleringplan for området. Det foreligger imidlertid en eldre plan: RL-744D, som bl.a. omfatter bnr. 1167 og del av bnr. 2. Planen er fra 12.06.1968. Eiendommens areal innenfor planen er vist til boligformål og veggrunn. For eventuelt å søke om riving av eksisterende bolighus og oppføring av ny boligbebyggelse antas kommunen å stille krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan for området.
Del av bnr. 2 ligger i tillegg innenfor reguleringsplan RL-806. I vedlagte kartutsnitt er planområdet begrenset av en svart stiplet linje og omfatter i hovedsak en tenkt forlengelse av Marcus Thranes gate nordover. Deler av området innenfor planen er utbygd senere og formålet i planen med ny gate antas av den grunn ikke å være aktuelt. Kommunen opplyser at Reguleringsbestemmelser RL 744D gjelder her. Innenfor den svarte stiplede linjen så heter planen RL 806 men det er reguleringsbestemmelse Rl 744D som gjelder her.

Haugesund kommune antas å stille krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan for området før det er mulig å byggemodne eller søke ny bebyggelse på eiendommen.
Eksisterende avkjørsel fra Salhusvegen er godkjent for nåværende boliger. Utarbeidelse av ny reguleringsplan må eventuelt ta hensyn til utvidet bruk av avkjørselen for ny bebyggelse på eiendommene.

Det er under regulering ny sykkel- og gangsti langs østsiden av Salhusvegen. Statens Vegvesen vil muligens søke om å etablere midlertidig anleggsområde på del av eiendommen som grenser til Salhusvegen. Vegvesenet vil i så fall antagelig utarbeide kontrakt med leiebetingelser og tilbud om vederlag til eier av grunnen.

Omkostninger

15 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
375 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 000 000,-))
--------------------------------------------------------
387 150,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 387 150,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finansiering

Vi samarbeider med Handelsbanken, som gir tilbud på både bolig og næringsfinansiering. For tilbud på boliglån, kontakt Paul Eggen – paeg01@handelsbanken.no tlf 52 73 91 12, eller Ass. banksjef Svein Ove, sven01@handelsbanken.no, telefon 52 73 91 02for næringslån.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning
15 000 000,-
Adresse
Salhusvegen 35 B
5529 Haugesund
Primærrom
155 m²
Bruksrom
225 m²
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Byggeår
1900
Soverom
3
Bestill salgsoppgave og hold deg oppdatert om bud på eiendommen

Kontakt

Linker