Fjellstad Turistheim og Campinghytter

Visning: Kontakt megler

Informasjon

Fakta om tomten

Tomteareal
3254 m²
Type
Eiet tomt

Innhold

Grunnetasjen i hovedbygget er innredet med spisesal, kjøkken, gang m/oppgang, toalett m/vask og kjellerrom.
Hovedetasjen inneh. hall m/trappegang, stuer, to soverom og kjøkken.
2. etasje inneh. gang, badeværelse m/dusj, wc og vask, et enkelt og seks doble soverom – alle med håndvask. Nødutgang mot øst og mot vest.
Det er fast trapp opp til loftet, men her er ikke lagt gulv. Loftet har kun vært brukt som lagringsplass.

Sanitærbygget inneholder i grunnetasjen to sanitære rom (en for kvinner og enn for menn) som hver inneh. vaskerom, dusj og 3 toaletter. I tillegg er et tredje rom som er innredet som vaskerom/ lagerrom.
Hovedetasjen er innredet med to værelser (utleieenheter) samt dusj og badstue.

Campinghyttene er dels oppført som enkle hytter, dvs. med ett værelse, og dels som doble hytter, dvs. med to værelser. Campinghyttene er panelt innvendig.

Standard

Bebyggelsen på eiendommen har i all hovedsak standard som fra byggeåret og er gjennom årene holdt vedlike med samme standard. Vinduer i hovedbygget har dels koblet glass og dels eldre isolerglass. Flere isolerglass er punkterte. Det er installert varslingsanlegg for brann og montert brannslanger.

Eiendommen selges av arvingene i et dødsbo. Arvingene har ingen spesielle kunnskaper om eiendommens tilstand. Av den grunn anmodes interessenter om å være spesielt grundige ved besiktigelsen av eiendommen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Installert varmepumpe i spisesalen.

Adkomst

Eiendommen ligger frem til og på nordsiden av E-134 litt øst for Haukelifjell Skisenter.
Eiendommen kan om ønskelig selges sammen med naboeiendommen (bolighuset) på østsiden: gnr. 99, bnr. 37. Se eget prospekt for denne eiendommen.

Parkering

Stort og asfaltert parkeringsareal på eiendommen.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning og kan skje på kort varsel.
Vinje kommune opplyser at det ikke vil bli krevd boplikt på eiendommen. Overdragelse vil da kunne skje mot Egenerklæring om konsesjonsfrihet (rødt skjema) ved avkryssing av punkt 4 A 2 og 4 B 2.

Byggemåte

Hovedbygget antas oppført omkring 1951/1952. Bygget er oppført med full grunnetasje, to hovedetasjer og loft. Grunnetasjen er oppført i mur/ betong, dog slik at fasaden mot vegen er i trekonstruksjoner. For øvrig er bygget oppført i trekonstruksjoner og med etasjeskillere og takkonstruksjon i tre. Bygget er utvendig bordkledd og taket er tekket med profilerte og lakkerte metallplater. Det er murt to pipeløp.
Campinghyttene er oppført i trekonstruksjoner og med tak som er tekket med profilerte metallplater. Innvendig tak er mønet. De bakerste hyttene er eldst. De nyere hyttene, fra ca 1980-tallet, er oppført foran. Standarden er enkel og som fra byggeåret. Det er innlagt strøm, men ikke vann. Innvendig måler de enkle hyttene 4 x 2,87 meter = 5,74 kvm. Hyttene er oppført dels på natursteinssøyler direkte på terrenget og det er synlige setninger/ skjeve gulv.
Den doble campinghytten, som ligger øverst på eiendommen og som på vedlagte kart viser at delvis ligger utenfor eiendomsgrensen, er nylig revet og fjernet.
Sanitærbygget er antagelig oppført en gang på 1970-tallet. Grunnetasjen er i mur, mens etasjen oppe og taket er bygget i trekonstruksjoner. Støpte elementer som etasjeskiller. Bruksarealet i etasjen oppe er ca 4,54 x 8,76 meter = nær 40 kvm. Takhøyde ca 2,30 meter.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område, men innenfor ny kommunedelplan for Vågslid som ble vedtatt i oktober 2017. Ifølge kommunedelplanen ligger eiendommen innenfor et større område som er utlagt til næringsformål. Utsnitt av kommuneplankartet og kopi av planbestemmelsene fås hos megler. Eventuell bruksendring til annet enn næringsformål forutsetter samtykke fra kommunen.

Omkostninger

1 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
44 800,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 794 800,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finansiering

Vi samarbeider med Handelsbanken, som gir tilbud på både bolig og næringsfinansiering. For tilbud på boliglån, kontakt Paul Eggen – paeg01@handelsbanken.no tlf 52 73 91 12, eller Ass. banksjef Tore Malm Nordgaard – tono10@handelsbanken.no tlf 52 73 91 06 for næringslån.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning
1 750 000,-
Adresse
Haukelivegen 4222
3895 Edland
Primærrom
285 m²
Bruksrom
313 m²
Bruttoareal
339 m²
Boligtype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Byggeår
1951
Soverom
9
Bestill salgsoppgave og hold deg oppdatert om bud på eiendommen

Kontakt

Linker