Boligtomter i Isvik Hageby, Skjold

Visning: Kontakt megler

Informasjon

Fakta om tomten

Tomteareal
1014 m²
Type
Eiet tomt

Adkomst

Til sammen sju boligtomter for salg i Isvik Hageby II. Tomtene kan selges hver for seg eller flere samlet.
Gnr. 166, bnr. 210 ligger lengst mot øst i boligfeltet og har areal ca 820 kvm. Tomten er byggemoden og kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett.
Gnr. 166, bnr. 225 ligger lengst mot syd/vest i boligfeltet og har ifølge målebrev et areal stort 945,9 kvm. Det ligger kommunalt ledningsnett for vann og avløp nær tomten. Kommunen antar det må etableres kloakkpumpe p.g.a. usikkerhet om det er selvfall til ledningsnettet.
Gnr. 166, bnr. 226 ligger på nordsiden av bnr. 225 og har ifølge målebrev et areal stort 831,4 kvm. Det må fremføres veg, vann og avløp. Kommunen opplyser at avløp kan etableres med selvfall.
Gnr. 166, bnr. 227 ligger på nordsiden av bnr. 226 og har ifølge målebrev et areal stort 813,2 kvm. Det må fremføres veg, vann og avløp. Kommunen opplyser at avløp kan etableres med selvfall. Ifølge reguleringsbestemmelsene kan det på tomten oppføres en firemannsbolig. Kjøper står imidlertid fritt til å søke om annen bebyggelse: enebolig eller tomannsbolig..
Gnr. 166, bnr. 228 ligger på nordsiden av bnr. 227 og har ifølge målebrev et areal stort 902,8 kvm. Det må fremføres veg, vann og avløp. Kommunen antar det må etableres kloakkpumpe p.g.a. usikkerhet om det kan etableres selvfall til ledningsnettet.
Gnr. 166, bnr. 223 ligger på østsiden av bnr. 227 og har ifølge målebrev et areal stort 1.014,4 kvm. Det må fremføres veg, vann og avløp. Kommunen opplyser at avløp kan etableres med selvfall. Ifølge reguleringsbestemmelsene kan det på tomten oppføres en firemannsbolig. Kjøper står imidlertid fritt til å søke om annen bebyggelse: enebolig eller tomannsbolig.
Gnr. 166, bnr. 229 ligger på syden av bnr. 223 og har ifølge målebrev et areal stort 939,3 kvm. Det må fremføres veg, vann og avløp. Kommunen opplyser at avløp kan etableres med selvfall.

Prisantydning kr. 475.000.- for hver av de to tomtene bnr. 210 og 225 .
Prisantydning kr. 490.000.- for hver av de tre tomtene bnr. 226, 228 og 229.
Prisantydning kr. 500.000.- for hver av de to tomtene bnr. 223 og 227, som begge kan bebygges med firemannsboliger.

Det er ingen konsesjonsplikt ved kjøp av boligtomt. Kjøper må undertegne Egenerklæring om konsesjonsfrihet og i dette skjemaet krysse av for at kjøper vil bebygge tomten innen 5 år.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Reguleringsplan

Tomtene er del av området som inngår i Reguleringsplan for Isvik Hageby II. Kopi av reguleringskartet og av reguleringsbestemmelsene fås hos megler. Reguleringsplanen har bl.a. bestemmelser om utnyttelsesgrad. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunen i 1982.

Omkostninger

475 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
11 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 475 000,-))
--------------------------------------------------------
13 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
488 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finansiering

Vi samarbeider med Handelsbanken, som gir tilbud på både bolig og næringsfinansiering. For tilbud på boliglån, kontakt Paul Eggen – paeg01@handelsbanken.no tlf 52 73 91 12, eller Ass. banksjef Tore Malm Nordgaard – tono10@handelsbanken.no tlf 52 73 91 06 for næringslån.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning
475 000,-
Adresse
Isvik Hageby II
5574 Skjold
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Bestill salgsoppgave og hold deg oppdatert om bud på eiendommen

Kontakt

Linker